ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Η κούρσα της Κ. Δίβαρη και της Ν. Λάπα στην ιστιοπλοΐα