Επιτυχημένες προσπάθειες στα 5.50 για Καραλή και Φιλιππίδη