Ρεύμα: Σε ισχύ το νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης

Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης στο ρεύμα.

Σχετικά Video