Βέλγιο – Καναδάς: Υπέροχη αμυντική ενέργεια του Λαρέγια