Ύστατο χαίρε στον κυβερνήτη του μοιραίου Φάντομ: Παρούσα οι πολιτειακή – πολιτική και στρατιωτική ηγεσία