Κυνηγός φαντασμάτων, μοιρολογήτρα και divorce planner: Αυτά είναι τα πιο ασυνήθιστα επαγγέλματα στην Ελλάδα