Ιταλία: Αστρονομικό ποσό προστίμου σε όσους βγάζουν σέλφι στο Πορτοφίνο