Διακοπές: Σαλπάρισαν οι πρώτοι αδειούχοι του Ιουλίου