Αλλάζουν όλα στον ΚΟΚ: Τέλος στην αφαίρεση πινακίδων – Αυστηρότερες ποινές για τους οδηγούς