Δημόσια νοσοκομεία: Καταγγελίες εργαζομένων για ελλείψεις στο χώρο της υγείας