Τί αυτοκίνητα οδηγούν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές – Tα SUV, τα υβριδικά και τα diesel