Γρηγορίου: «Μένω στο γεγονός ότι έχουμε συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμού»