«Με αυτά που βλέπουμε η ψαλίδα ΑΕΚ – Ολυμπιακού θα ανοίξει κι άλλο»