ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ: «Δεν παρουσιαστήκαμε στο γήπεδο στο ξεκίνημα»