ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΣΑΤ: Η βράβευση του μεικτού ζευγαριού BC3 μπότσια